Plynové pružiny, plynové vzpěry

Chceme-li jednoduše vysvětlit pojem plynová pružina, můžeme říci, že se někdy označuje jako plynový tlumič. Má tlačný účinek stejně jako běžná kompresní pružina, ale s tlumicími vlastnostmi. Obvyklou oblastí použití pro plynové pružiny je při ovládání otevírání a zavírání zejména bočnic přívěsu, poklopů a kapot automobilů, člunů, přívěsů, karavanů, strojů a zemědělských zařízení. Plynové pružiny napomáhají funkci těchto různých zařízení, přičemž vozidlo je lépe ovladatelné a efektivnější.

Široká oblast použití

Plynové pružiny mají rozsáhlé možnosti použití. Kromě výše uvedených druhů použití slouží rovněž jako součásti zařízení v sektoru zdravotní péče, při výrobě nábytku, na klapkách ventilačních systémů a u řady dalších přístrojů, elektrických zařízení a součástí strojů. Seznam může být velmi dlouhý a zahrnuje všechna průmyslová odvětví. Plynové pružiny se ukázaly být velmi užitečné a schopné ušetřit velké množství práce.

Další použití

Jednou z dalších oblastí použití je zvedání velmi těžkých předmětů ručně s pomocí plynové pružiny nebo plynového tlumiče, což je další používané označení. Pokud chcete vědět více nebo potřebujete další informace, stačí nám zavolat.

Velký potenciál plynové pružiny

Plynová pružina nabízí mnoho potenciálních využití. Vaše inovace a nápady společně s plynovou pružinou mohou vést k vytváření funkčních výrobků. Hranice nastavuje pouze vaše vlastní představivost.

Technické informace

Plynová pružina je sestavena z pláště pístu, ojnice, pístu a těsnění. Je naplněna dusíkem pod vysokým tlakem, který působí zpětnou silou až 2500 N. Dusík je inertní plyn, což znamená, že nemůže hořet ani explodovat a není toxický. Kromě dusíku obsahuje plynová pružina také malé množství oleje. Olej zajišťuje optimální mazání a poskytuje plynové pružině také hydraulické tlumení na konci zdvihu.

Plynové pružiny jsou bezúdržbové. Ojnice pístu se nesmí mazat tukem nebo olejem. Ojnice musí výt natřená a chráněna před nárazy.

Plynové pružiny společnosti Valeryd umožňují použití při teplotách od -35 do +90 °C. Plynové pružiny nesmí být přehřáté a nesmí být vystaveny otevřenému ohni.